Skip to content

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ SCORPIONS (SPECIAL GUEST ALICE COOPER)
ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΣΤΟ Ο.Α.Κ.Α.

Με την αγορά του εισιτηρίου αυτού ο κάτοχός του αποδέχεται όλους του παρακάτω όρους που αφορούν την αναγραφόμενη Εκδήλωση, τους όρους λειτουργίας του χώρου της Εκδήλωσης καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους μπορεί να θέσει ο Διοργανωτής.

Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει αγοραστεί από επίσημο σημείο πώλησης (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε ταμείο).

Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται αυστηρά. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να παραστεί στην παράσταση μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται στο εισιτήριό του.

Ο πελάτης οφείλει να φυλάσσει το απόκομμα του εισιτηρίου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να το επιδεικνύει στο προσωπικό του χώρου οποτεδήποτε του ζητηθεί..
Οι κάτοχοι μειωμένου εισιτηρίου, όπου αυτό προβλέπεται (φοιτητικού, ανέργων κ.λπ.) θα πρέπει να επιδείξουν στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.) που επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί με οποιοδήποτε τρόπο ισχύουν μόνο για την καθορισμένη ημέρα της Εκδήλωσης και δεν επιστρέφονται ούτε ανταλλάσσονται καθώς η Εκδήλωση είναι δραστηριότητα αναψυχής σε ορισμένη ημερομηνία και εξαιρείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή (άρθρο 3ιβ παρ. ιβ Ν. 2251/1994).

Δεν καλύπτονται, ούτε αντικαθίστανται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί και ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που κάποιο κλεμμένο ή χαμένο εισιτήριο χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο, καθόσον αδυνατεί να γνωρίζει εάν ο κάτοχος που επιδεικνύει το εισιτήριο στην είσοδο είναι ο πραγματικός κάτοχος ή όχι. 

Η φωτογράφηση, μαγνητοσκόπηση και μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης δεν επιτρέπεται. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής στο χώρο της εκδήλωσης. Στο πλαίσιο αυτής της απαγόρευσης το προσωπικό του Διοργανωτή δύναται να ελέγξει προσωπικά αντικείμενα του πελάτη κατά την είσοδό του στον χώρο.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της εκδήλωσης.

Επιτρέπεται η είσοδος στις κερκίδες σε παιδιά άνω των επτά (7) ετών με τη συνοδεία κηδεμόνα ή άλλου ενήλικα εξουσιοδοτημένου από τον κηδεμόνα και αγορά εισιτηρίου.

Επιτρέπεται η είσοδος στην Αρένα σε παιδιά άνω των 14 ετών με τη συνοδεία κηδεμόνα ή άλλου ενήλικα εξουσιοδοτημένου από τον κηδεμόνα και αγορά εισιτηρίου. Εξαιρείται η ζώνη Αρένα Seated Gold όπου επιτρέπεται η αγορά εισιτηρίου και για παιδιά άνω των 10 ετών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ο θεατής θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του σχετικά δεδομένου ότι η εκδήλωση τελείται σε ανοιχτό χώρο..

Οι θεατές δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου των θεατών στην είσοδο για λόγους ασφαλείας.

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε άτομα που δεν τηρούν μία ευπρεπή εμφάνιση ή/και συμπεριφορά στο ύφος του χώρου (το οποίο είναι στην άμεση κρίση του διοργανωτή την ώρα προσέλευσης του θεατή στην εκδήλωση), ή σε άτομα που είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, ή φέρουν ρατσιστικά, θρησκευτικά ή σεξιστικά σύμβολα ή σύμβολα ομάδων ή για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια των άλλων θεατών ή του χώρου χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων του Διοργανωτή για θέματα ασφαλείας. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση των θεατών με τις σχετικές υποδείξεις του παραπάνω προσωπικού θα συνιστά λόγο απομάκρυνσης του θεατή χωρίς δικαίωμά του επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση δε που εξαιτίας της μη συμμόρφωσής του θεατή προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός του ή άλλη ζημία του, ο θεατής δηλώνει ότι παραιτείται ρητά από την άσκηση οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Διοργανωτή. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θεατών, το προσωπικό της Διοργανώτριας ή τον εξοπλισμό της συναυλίας.

Σε περίπτωση αναβολής της παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν ανέφικτη τη διεξαγωγή της ή λόγω αδυναμίας εμφάνισης του/των καλλιτέχνη/νών ή για οργανωτικούς λόγους, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας ή/και του τόπου διεξαγωγής της ή του προγράμματος αυτής κατόπιν σχετικής ειδοποίησης μέσα από την Ιστοσελίδα του ή/και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν για την νέα ημερομηνία ή/ και τόπο και δεν εξαργυρώνονται.

Η εκδήλωση είναι συναυλία του συγκροτήματος Scorpions οι οποίοι έχουν ως Special guest τον καλλιτέχνη Alice Cooper με το συγκρότημά του. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του Special Guest Alice Cooper ή/και του συγκροτήματός του η συναυλία θα διεξαχθεί κανονικά με το συγκρότημα των Scorpions και ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων μέρους ή όλου του αντιτίμου του εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, εφόσον η μη εμφάνιση του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή. Το αυτό ισχύει και για την νέα ημερομηνία ή και τόπο στην οποία θα διεξαχθεί η Εκδήλωση ύστερα από αναβολή της για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της παράστασης, ο Διοργανωτής θα ενημερώσει με σχετική ανάρτηση μέσω της ιστοσελίδας του ή/και μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές εκτός από την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου του, δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν για καμία άλλη δαπάνη του συνεπεία ματαίωσης της παράστασης.

Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σαράντα (40) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, η Εκδήλωση θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Ως εκ τούτου, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

Οι θεατές ενημερώνονται ότι η Εκδήλωση είναι πιθανό να φωτογραφηθεί ή να βιντεοσκοπηθεί ή να μαγνητοσκοπηθεί για να χρησιμοποιηθεί για προωθητικούς λόγους του Διοργανωτή ή των Καλλιτεχνών. Οι θεατές που δεν επιθυμούν την φωτογράφιση/βιντεοσκόπησή/μαγνητοσκόπηση τους καλούνται να απέχουν από τα σημεία όπου θα λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω ενέργειες. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από τον Διοργανωτή ή την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή από τους Καλλιτέχνες.

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, μπορείτε να το επανεκδώσετε στα ταμεία υπό την προϋπόθεση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων αγοράς, καθώς και μιας ταυτότητας η οποία πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της είναι ο αγοραστής του εισιτηρίου.